គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

"វត្តភ្នំដូនពេញ" រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលជានិមិត្តរូបនៃការកកើតរាជធានីភ្នំពេញ

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥)

រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដូនពេញ គឺជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលជានិមិត្តរូបនៃការកកើតរាជធានីភ្នំពេញ និង ជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋគោរពបូជា និង ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់។

យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សា និងអភិរក្សសម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៍ជាតិ អោយនៅគង់វង្សថិតថេរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់៕