គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍រថយន្តធុនធ្ងន់ ពីគោលដៅស្ពានជ្រោយចង្វារ

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)