គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការស្រង់ទិន្នន័យក្បាលដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបបឹងទំពុន និងបឹងជើងឯក

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧)