គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជរាធីភ្នំពេញ អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើល ការសាងសង់សំណង់អាគារមន្ទីរបក្សខណ្ឌមានជ័យ

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជរាធីភ្នំពេញ អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើល ការ​សាង​សង់​សំណង់​អាគារ​មន្ទីរ​បក្ស​ខណ្​ឌមានជ័យ ។